Присъедини се към нашата Viber общност

Фотографиране на събития

Фотографиране на събития

Следвайте следните основни принципи:

– Отдалечени снимки на събитието, както и снимките на големи групи, които улавят предимно цялостното впечатление от събитието и при които отделните лица остават на заден план (т.е. трябва да се разглеждат като странични спрямо действителния обект), могат да бъдат направени и използвани за целите на PR или за вътрешна комуникация съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Същото важи и за снимки на лица, които играят централна роля в събитието, като например оратори или групи.

– На организаторите няма да бъде разрешено автоматично да обработват снимки на малки групи или отделни лица на правно основание легитимен интерес. При такива снимки фокусът е върху физическите лица, поради което техните интереси и права като субекти на данни имат по-голямо значение при балансирането на противоречащите си интереси. Следователно законният интерес може да се използва като правно основание само с повишено внимание и грижа. Затова препоръчваме на фотографа да поиска съгласието на лицата преди да ги снима. Ако това не е възможно или подходящо (напр. за да се заснеме оживен разговор на малка група), “одобрението” на снимката трябва да се получи поне впоследствие. Ако някое от лицата, за които се отнасят данните, не даде съгласието си за снимката, тя трябва да бъде изтрита незабавно.

– Ако не е възможно да поискате индивидуално съгласие, то тогава информирайте гостите си предварително, че по време на събитието ще се правят снимки и видеоклипове. Например можете да поставите табела на входа със съответното известие. Ако посетителите си купят билети предварително, можете да ги информирате, че по време на събитието ще се правят снимки и следователно, ако не желаят да бъдат снимани, да ви уведомят.

Кои допълнителни изисквания за защита на данните трябва да се спазват?


Субектите на данни трябва да бъдат информирани за обработката на данни по прозрачен и подходящ начин и в подходящия момент, чл. 13, 14 ОТ ОРЗД. Субектът на данни има право да възрази и срещу обработването на данни, което се основава на легитимен интерес. Правото на възражение трябва да бъде изрично доведено до знанието на субекта на данните и да бъде представено ясно и отделно от всяка друга информация, чл. 21 ОТ ОРЗД. Това означава, че снимките, публикувани в социалните медии, трябва да бъдат изтрити незабавно след такова възражение чрез процедурата за уведомяване и сваляне. По принцип фотографите, наети от промоутъри и/или артисти, също се считат за обработващи лични данни. Следователно с тези фотографи трябва да се сключи споразумение за обработване на данни.

При спазване на следните правила фотографирането на събития може да се извършва в съответствие със законите за защита на данните.

 

  • Основно правило: Колкото повече една снимка се фокусира върху събитието като цяло и колкото по-малко внимание се отделя на изобразените лица, толкова по-силен е законовият интерес на организатора;

 

  • Сключете споразумение с външни фотографи относно обработката на данни;

 

  • Предоставяне на прозрачна информация за субектите на данни чрез поставяне на табела (посетители, служители и др.);

 

  • Реагирайте незабавно на възражения от страна на субектите на данни;
  • Изисквайте съгласие от физическите лица при съответната регистрация за събитието. Трябва да има бутони с отметка и лицето да избере дали иска да бъде фотографирано или не.

 

Количка
There are no products in the cart!
0