Хоопонопоно е древна хавайска техника, която дава възможност да се справим с абсолютно всяка нехармонична ситуация в живота ни: конфликти, болести, несполуки. Хоопонопоно – метод за постигане на благополучие, здраве, душевен мир и всичко, за което мечтаете. Описана е за масовия свят в книгата “Абсолютна неограниченост“ от Джо Витале и Д-р Хю Лен.

Ето и историята: Д-р Хю Лен е назначен в психиатрична болница, която се отличава с огромен процент тежка заболеваемост, силна агресия, осезаема негативна енергия; персоналът бяга, напуска, има инциденти. Никой не иска да работи там. Хю Лен прилага една древна хавайска техника спрямо болните: Взема в ръце досието на всеки болен (не прави срещи, консултации и лечение с никого), вниква в болестта му – така, че да я изживее като част от него самия, поемайки отговорност за появилото се събитие в живота му. И чрез думите, описани отдолу, насочени към болестта вътре в него и към Божествената сила, той за 3 години постига невероятни резултати.

Пациентите са изцелени като по чудо, персоналът остава да работи с удоволствие и радост. В един момент даже трябва да редуцират персонала, защото вече няма болни. А накрая даже затварят лудницата – няма достатъчно луди. Толкова е просто – когато изцелиш проблема вътре в себе си, изцеляваш и неговото проявление в “другия”. Защото всички споделяме едно общо съзнание. Буквално. Тази техника се нарича “хоопонопоно” и цялата ѝ сложнотия се изразява в повтарянето (с поемане на 100% отговорност и вникване в проблема) на следните думи:

“Съжалявам! Моля те, прости ми! Обичам те! Благодаря ти!”

Хоопонопоно буквално означава „да постъпиш правилно” или „да коригираш грешката”.

Това, което ни носи Хоопонопоно, е освобождаване от нуждата да сме прави. Започваме да приемаме хората около нас и проблемните ситуации по-леко.

Основни постулати в Хо’опонопоно

1. Вие нямате и понятие за това, което се случва
Невъзможно е да знаете всичко, което се случва около вас. Вашите тяло и мозък се саморегулират във всеки момент, без каквото и да е ваше участие. В атмосферата присъстват многобройни невидими сигнали, чийто диапазон е много широк – от радиовълни до мисъл-форми. Не можете да възприемете всички тези сигнали. Вие действително вземате участие в създаването на собствената си реалност точно сега, но
това става неосъзнато, без всякаква осведоменост или контрол от ваша страна. Ето защо, вие можете да мислите позитивно и все пак да изпитвате недостиг. Вашият съзнателен разум не е творец.

2. Вие не управлявате всичко
Очевидно е, че ако не сте запознати с всичко, което се случва, тогава не можете и да го контролирате. Това е само един капан поставен от вашето Его, което ви кара да мислите, че светът се управлява от вашите разпореждания. Доколкото вашето Его не е способно да види това, което се случва по света в настоящия момент, то не е съвсем разумно да му позволявате да решава, кое е най-добро за вас. Вие имате правото на избор, но не можете да управлявате събитията. Можете да използвате своето съзнание, за да изберете какво предпочитате да изживеете (да изпитате), но трябва да решите за себе си, дали тези събития ще се случат или не, как ще се случат и кога. Като ключ за
това служи подчинението.

3. Вие сте в състояние да изцелите всеки, който срещате в живота си.
Каквото и да се появи във вашия живот (без значение по какъв начин), то се поддава на изцеление, само защото се намира в сферата на вашето действие. Работата е в това, че ако вие можете да го почувствате, значи можете и да го излекувате. Ако виждате проблем в някой друг и това ви безпокои, то вие можете да го отстраните (да излекувате себе си). Или както някога казах на Опра Уинфри: „Щом можете да забележите нещо, значи вече сте го получили”. Може да нямате ни най-малко понятие, защо това нещо се е случило в живота ви или защо точно така са се стекли обстоятелствата, но трябва да ги приемете, защото нищо не знаете за тях. Колкото повече изцелявате това, което
срещате по пътя си, толкова по-чисти ставате и толкова повече се приближавате до проявлението на онова, което желаете, тъй като освобождавате енергия, която вече е достъпна за използване по отношение на други проблеми.

4. Носите пълна отговорност за целия си жизнен опит.
Всичко, което се случва в живота ви не е по ваша вина, но вие носите пълна (100%) отговорност за тези събития. Концепцията за личната отговорност се простира много по-далече от това, което говорите, правите и мислите. Тя включва в себе си и онова, което говорят, правят и мислят другите хора във вашия живот. Поемане на пълната отговорност върху себе си за събитията във вашия живот означава, че ако в живота ви се появи човек, който има проблем, това става и ваш проблем. Този принцип е тясно свързан с предишния принцип, който гласи, че вие сте способни да изцелите всеки, който срещнете по пътя си. По такъв начин, вие нямате право да обвинявате който или
каквото и да било за това, което се случва. Вие можете единствено да поемете върху себе си отговорността, а това означава да приемете ставащото, да го признаете за свое и да го обичате. Колкото повече изцелявате това, което срещате по пътя си, толкова посилна става вашата връзка с Източника на живота.

5. Вашият билет към отсъствието на ограничения, е повтарянето на фразата „Обичам те”.
Пропускът, който ви води към света отвъд пределите на постижимото, от изцелението до изпълнението на желанията ви, е простата фраза „Обичам те”. Повтарянето на тази фраза към Бог изчиства всичко във вас, а това ви позволява да почувствате чудото на текущия момент – отсъствието на ограничения. Идеята е в това, да обичате всичко, което ви заобикаля. Да обичате своето наднормено тегло, своето проблемно дете, съсед или съпруга, да обичате всичко и всички. Любовта преобразува енергията и я освобождава. Фразата „Обичам те” служи като вълшебна парола за усещането на Бога.

6. Вдъхновението е много по-важно от намерението.
Намеренията са игри на разума, а вдъхновението е указание от Бог. В определен момент вие се подчинявате и започвате да се вслушвате, вместо да се молите и да очаквате. Намерението е опит да управлявате своя живот, основавайки се на ограничените разбирания на своето Его. Вдъхновението е получаване на послание от Бога и действие в съответствие с това послание. Намеренията работят и дават резултати, а вдъхновението работи и твори чудеса. Вие кое избирате?
В процеса на възстановяване на самоидентичността посредством Хо’опонопоно, всеки проблем се разглежда не като изпитание, а като възможност. Проблемите просто възпроизвеждат спомените от нашето минало, като ни предоставят повече възможности
да погледнем на себе си с очите на ЛЮБОВТА и да действаме с вдъхновение.

 

Източник: Интернет