ИЗОБИЛИЕ И БОГАТСТВО

Откакто свят светува хората си задават един и същ въпрос, този, свързан с ИЗОБИЛИЕТО и БОГАТСТВОТО, а именно – как да бъдат постигнати? До истинския отговор са достигнали само онези, които преди това са си задали въпроса – какво представляват ИЗОБИЛИЕТО и БОГАТСТВОТО? Защото най-важна е същината и това е изходната точка, от която всеки трябва да тръгне преди да избере индивидуален подход за постигане на целта си. Човек трябва да е наясно какво точно желае, с какъв ресурс разполага и какъв метод да използва по пътя към реализация на желанията си.

Опората е в това да знаеш какво искаш и да приложиш себе си в успеха на начинанието си.
ИЗОБИЛИЕТО е пряко свързано с личността и нейните изяви. Нагласите на човек стоят в основата на този гъвкав процес, който може да бъде изразен в различна форма и да има индивидуално съдържание. Защото само по себе си ИЗОБИЛИЕТО е ВСИЧКО и зависи от това каква посока ще му даде човек чрез своите нагласи. То може да се изрази под формата на всичко – изобилна радост, изобилна мъка, изобилно щастие, изобилна тъга, изобилна благодарност, изобилен гняв и т. н. Изобщо всичко към което човек насочи мисълта си, може да увеличи размера си до степен на изобилие в съответния план.

Ако човек се чувства самотен поради липса на приятели, то неговата нагласа за самотност предизвиква ИЗОБИЛИЕ от липса на приятели. Ако човек се чувства благодарен, то той ще привлича все повече условия и събития, от които благодарността му да нараства. ИЗОБИЛИЕТО е в душата и съзнанието и е въпрос на конкретна проекция, за да придобие и материална стойност. Всеки сам избира накъде да насочи сетивата си и по какъв начин иска да се реализира. Затова може да се каже, че ИЗОБИЛИЕТО, което винаги съществува е БОГАТСТВО. Това, което човек единствено притежава е себе си и именно чрез себе си всеки един от нас е в способност да придобие всичко, което желае, без значение дали това е нещо в материален или духовен план.

Никой не е лишен от възможността да реализира мечтите си, без оглед на условия и обстоятелства, нужно е само да иска и да следва себе си в действията и намеренията си. Потенциалът е заложен изначално у всеки и всички ние сме с еднакъв старт, защото началото за всеки е мечтата. Онази мечта, която кара сърцето му да бие, която дава импулс всичко да се случва по най-фантастичния за него начин.

С благодарност, Краси

Споделете статията за да достигне до повече хора, които имат нужда точно от това в този момент. Има моменти, в които една дума или изречение променя живота ти.