Как да повишиш самочувствието и увереността си?

 

Самооценката.

Колко важно е всъщност как сами възприемаме и оценяваме себе си?

Всеки от нас е разсъждавал по темата поне веднъж в живота си, а за много от нас, въпросът за личната самооценка, е от изключителна важност. Самооценката ни неизбежно се обвързва с други два ключови аспекта на личността – самочувствието и увереността.

На база на много от случаите в моята практика като коуч и терапевт на душата, разбрах, че тези два елемента са и основата, върху която градим развитието си в положителна посока, лекувайки травмите на сърцето.

Ако нашата адекватна самооценка се гради на правилното възприятие и осъзнаване за себе си в процеса ни на обществена реализация, то тогава самочувствието е движещата сила, определяща нашето поведение. Увереността, от своя страна, е спомагателният атрибут, чрез който самочувстивето ни работи успешно.

Днес, повече от всякога, всички говорят за това колко е важно да бъдем уверени в себе си, за да бъдем успешни. Но възможно ли е това, ако страдаме от лоша или грешна самооценка?

Когато работя със своите клиенти, винаги се опитвам да ги насоча към ядрото на проблема или към първоизточника на липсата. В много от случаите самооценката е пострадала заради прекалено ниското самочувствие и липсата на увереност в собствените сили. Причините, разбира се, могат да бъдат най-различни – от липса на любов още в ранното детство до сложни кармични и травматични изживявания в зрелите връзки през трагични моменти и много други.

Всяка случка, всяка емоция, която изживяваме, оставя своя отпечатък в нашето битие и наша основна задача като зрели индивиди е да обработим дадената информация по възможно най-градивния начин, за да спечелим от нея.

В много от моите обучения и практики говорим и работим именно в тази посока. Как да превърнем досегашния опит в мощен катализатор за личностна промяна, която е невъзможна без правилната самооценка и нужната увереност. Твоето усещане за себе си (разгледай добре самата дума „самочувствие“ – чувството, което сам изпитваш към себе си, което сам си налагаш) е първият и най-важен аспект от успешната ти реализация в света. Ако то не е положително и подплътено с личната ти увереност, че заслужаваш най-доброто, как тогава би могъл да очакваш другите да те приемат с уважение и светът да ти служи с охота.

За да повишиш самочувствието и увереността си, има едно-единствено условие и то е да повярваш в себе си, в силата, дадена ти от Вселената, и да прегърнеш светлината на живота с чиста благодарност. Само когато се довериш на света и благодариш за това, което имаш, докато градиш път към това, за което мечтаеш, само тогава ще постигнеш истинско житейско удовлетворение. А когато душата ти е спокойна и доволна, самооценката ти ще бъде балансирана и ще се усещаш напълно комфортно в света.

Мога да ти говоря с часове, разказвайки ти с живи примери, но вярвам, че ти сам ще решиш да научиш повече за това как да повишиш самочувствието и увереността си, като избереш да се срещнем и заедно започнем процеса към твоето лично усъвършенстване.

Бъди съзнателен и си подари баланс вътре и вън още днес. Всичко, което имаме, е тук и сега. Уверявам те.