Предизвиквам ви да изброите всички лидери, които имате в живота си. И нямам предвид вашите мениджъри на работа, а онези, неформалните лидери, които имат голям авторитет и влияние върху начина ви на живот. Кое е общото между тях?

„Влияние“ е думата, върху която искам да се фокусирам. Ще установите, че всички онези лидери на мнение покрай вас са успешни хора, които имат огромно влияние в своята среда, както и множество контакти с различни хора. Всичко това е ключова предпоставка за успехи в бизнеса, семейния живот, предприемачеството, както и всяко друго начинание.

Ето защо реших да споделя всичко онова, което знам за влиянието и което ще ви помогне да въздействате по-силно и по-успешно.

Как да се харесате на другите?

Не можете да влияете на хора, които не ви харесват или одобряват. Тук ще насоча вниманието ви към част от основните принципи, които Дейл Карнеги споделя в своята книга „Как да печелим приятели и да влияем на другите“.

 1. Бъдете заинтересовани от хората около вас

Не става въпрос за просто любезност. Интересувайте се истински от проблемите или успехите на хората, които искате да спечелите. Дори малки усилия в тази посока ще ви донесат повече контакти и добри приятели за съвсем кратък период от време.

 1. Окуражавайте дори най-малките им постижения

Влиятелните хора имат изключително полезен навик – те винаги ще ви поздравят и похвалят дори за най-малкия и незначителен успех, който сте постигнали. Всъщност, за тях „незначителен успех“ не съществува.

 1. Не спорете

Според Карнеги, единственият начин да спечелите истински даден спор е изобщо да не влизате в него. В противен случай, правилните ви аргументи, наложени на човека отсреща, тредно ще променят мнението му, а още по-трудно ще го накарат да ви хареса.

 1. Не съдете, не критикувайте и не се оплаквайте

Вероятно у много от хората, които харесвате, ще откриете липса на критика към външния свят или често оплакване от различни трудности в ежедневието. Именно и това е причината тези хора да ви привличат – те рядко провокират негативна енергия и са по-скоро повод за позитивни асоциации във вашето съзнание.

 1. Признавайте грешките си

Нищо друго няма да ви сближи с хората толкова добре, колкото признатата грешка или вина. С признанието ще покажете на човека отсреща, че вие сте не по-малко податлив на грешки и че сте готов да поемете отговорност за това. Признанието е и отличен начин да избегнете конфликт с човек, който ви се възхищава.

Как да влияете на другите?

Да накарате хората да ви харесват е само първата стъпка към влиянието. Ето и какво е необходимо да практикувате на следващ етап:

 1. Бъдете активен слушател

Ефективното слушане и чуване на човека отсреща е дори по-важно от умението да говорим. Упражнявайте се в слушане, при които наистина сте фокусирани върху думите на своя събеседник. Опитайте се да повтаряте последното му изречение или част от него, тъй като това ще засили връзката между вас, а човекът ще знае, че бива чут.

 1. Винаги бъдете себе си

Независимо дали сте на работа, вкъщи, с приятели или пред публика, демонстрирайте едно и също лице пред хората. Провокирам ви да осъзнаете, че качествата, които ни правят успешни в бизнеса, са същите, които ни правят страхотни родители, верни приятели, както и авторитетни в средата около нас.

 1. Спазвайте обещанията си

Винаги правете точно това, което сте казали, че ще направите. Започнете от най-дребните неща, които постоянно обещавате на хората около себе си, и се постарайте да ги изпълните в определения от вас срок по начина, по който сте заявили.

 1. Дайте думата на другите

Вероятно част от вас са лидери, на които се налага често да говорят. Това е напомняне да поискате мнението и на останалите хора, като това ще ги накара да се почувстват значима част от общуването.

 1. Грижете се за себе си

Не забравяйте да наблюдавате себе си – своето емоционално, физическо или духовно състояние, както и да се грижите за тях. Често тази грижа ще ви даде способност да разпознавате и различните състояния и нужди на хората срещу вас, което ще ви позволи да им въздействате.

 1. Грижете се за уменията си

Кои умения и познания са ключови във вашата сфера? Уверете се, че редовно ги практикувате и сте компетентни по всяка актуална тема. Избягвайте да оставяте себе си и развитието си „по течението“ и бъдете адаптивни и готови за промяна по всяко време.

 1. Демонстрирайте страст и увлечение

Вероятно отдавна знаете в коя сфера и върху какви хора искате да имате влияние. За да ги спечелите на ваша страна, е необходимо вие също да вярвате силно в своите идеи и проекти и да убедите околните в това.

Важно!

Стъпките, които споделих, изглеждат, като съвети и препоръки по време на общуването ви с други хора. Истината обаче е, че истинските усилия, които ще ви превърнат в лидер с влияние и авторитет, трябва да правите сами в подготовката си за ефективна комуникация с другите. Тук визирам продължително наблюдение и работа върху личните качества и умения, овладяване на ума, практикуване на благодарност, както и развитие на навиците на успеха. Готови ли сте на този ход?