Поставянето на значими цели и следването им, ни води към пълноценен и щастлив начин на живот

Да умеем да си поставяме значими цели и да имаме смелостта да ги постигаме – това е определящият фактор, който ни прави щастливи. Колкото по-склонни сме да следваме целите си, толкова по-вероятно е да постигнем личен и професионален успех.

Според изследванията на психолози, невролози и други учени, поставянето на цели ни кара да инвестираме много време и усилия в собственото си развитие. И не само… Постигайки целите си, ние възприемаме мечтите си като нещо реално и напълно осъществимо.

Когато си поставим някаква цел, независимо дали е малка или голяма, част от нашия мозък вярва, че желаният резултат е съществена част от нашата идентичност. Така ние създаваме условията, които ни карат активно да работим за постигане на целите си.

Какво означава да си поставяме цели?

За да разберем какво представляват целите, ние трябва да се научим да ги различаваме от мечтите и очакванията.

 • Целта е по същество вашият основен фокус в дългосрочно бъдеще.
 • Намеренията, мечтите и очакванията, от друга страна, попадат под чадъра на целите. Те са стъпалата, които ви помагат да постигнете целите си.

Вашите очаквания, визии и мечти не са вашите цели. Ако искате да научите нов език, това е вашата мечта. Ако си представяте, че говорите свободно няколко чужди езика, това е вашето виждане. Ако смятате, че сте способни да научите нов език, това е вашето очакване. Но ако се стремите да изпълните тези визии, мечти и очаквания на практика, това е вашата цел.

Защо поставянето на цели е важно?

Знаете ли, че хората, които имат амбициозни цели, показват по-добра производителност и резултати в сравнение с тези, които не си поставят цели? Имайте предвид това, защото да си поставяш цели е наистина неразделна част от успеха на всеки човек.

Но първо, какво е дефиницията за поставяне на цели?

Целите, които си поставяме трябва да отговарят на няколко критерия:

 • Конкретен – Ясна и конкретна представа какво искате да постигнете;
 • Измерими – Бъдете конкретни, когато става въпрос за вашата цел.
 • Постижими – Погледнете уменията, които имате или ви липсват; направете план за точните стъпки, които трябва да направите, за да постигнете целта си.
 • Реалистични – Помислете за ресурсите, с които разполагате и бъдете реалисти относно усилията, които сте готови да положите в това начинание.
 • Ограничени във времето – Задайте времеви лимит, за да сте мотивирани (дневна, седмична или месечна цел).

Все още се чудите защо целите са важни? По-долу сме обобщили предимствата на поставянето на цели.

 

Целите насочват фокуса ни

Трудно е да стигнете до мястото, където искате да бъдете в живота, ако не знаете към какво се стремите. Някои хора вярват, че избягването на цели означава по-безгрижен живот. Без цели ни липсва определена посока и фокус. Разбира се, може да успеете да избегнете разочарованието, но само избягването на разочарованието не означава, че непременно сте щастливи. Ако нямаме цели, ще губим безсмислено времето, енергията и усилията си. Да, талантът е важен, но често вашият успех зависи много повече от това какво сте решили да направите с този талант.

Вашите цели ви дават посока. Тази посока и цел, които създавате в ума си, ще ви помогнат да напреднете към основните си житейски цели, вместо просто да се лутате безцелно.

 

Целите ви помагат да избегнете „синдрома на лъскави предмети“

“Синдромът на лъскавите обекти” е състояние, в което винаги преследваме следващото голямо нещо, непрекъснато превключваме целите си въз основа на това, което смятаме за най-забавно и интересно в дадения момент, но всъщност никога не си даваме време да постигнем някоя от тези цели. Не стигаме до никъде, защото непрекъснато променяме посоката, в която се движим.

Вашите цели могат да ви помогнат да създадете умствени бариери, чрез които да останете фокусирани върху това, което смятате за важно и да избягвате нещата, които са на второ място. Когато очертавате значимите цели за себе си, вие сте по-способни да избягвате нещата, които ви разсейват от постигането на тези цели.

Вашите цели действат като подсъзнателни пречки за всичко, което е по-малко от основните ви приоритети. Това ви помага да достигнете личната си дефиниция за успех!

Дори и най-големите цели могат да се превърнат в лесно управляеми стъпки

Много от нас имат големи надежди и мечти. Това е едно от нещата, които правят живота ни вълнуващ! Но много от нас никога не отделят време да разберат как могат ефективно да стигнат от точка А до точка Б. Така че, за съжаление, никога не постигаме напълно тези цели…

За щастие, поставянето на цели ни помага да разделим големите плашещи цели на по-малки стъпки, които водят към успеха. Тези малки стъпки и по-постижими цели ще ни помогнат да натрупаме инерция и ще ни насърчат да продължим да работим към следващата фаза на нашата голяма цел. Те формират основата, от която можем да започнем да изграждаме живота, който наистина се надяваме да изживеем…

Най-лесният начин да покорите планински връх е просто като започнете да се изкачвате стъпка по стъпка!

Целите ви насърчават да предприемете действия

Ефективното поставяне на цели не само ви помага да разбиете по-големите си цели на по-малки, по-управляеми, но също така ви насърчава да започнете действително да предприемате действия в посокоа постигането на тези цели. В края на краищата, един план е напълно безполезен, ако не желаете да инвестирате необходимите усилия, за да го изпълните.

Целите ви дават нещо, върху което да работите. По същество те ви помагат да вървите напред.

 

1.Поставянето на цели ви помага непрекъснато да се усъвършенствате

Какъв е смисълът от вашите цели, ако не се усъвършенствате в областите, в които искате да се развивате? Целите, които определяте за себе си, неизбежно ще ви оформят в човека, който искате да станете. Те ще оформят вашия характер. Вашите цели могат да ви помогнат да измерите напредъка си, докато се стремите към този тип развитие.

По същество наличието на цели ви помага да определите от къде сте започнали, къде сте сега и колко път още имате да извървите. По този начин, поставянето на цели може да служи като ориентир за напредъка ви!

2.Поставянето на цели ви прави отговорни

Поставянето на цели не само ви помага да измервате напредъка си, но също така е средство, чрез което можете да бъдете отговорни. Твърде много цели се провалят, защото им липсва този решаващ аспект на очертаване на отчетността.

Всяка цел, която си поставяте трябва да очертава крайния срок, както и стъпките, които ще е необходимо да предприемете, за да я постигнете.

Този план ще ви държи отговорни, защото ако не успеете да спазите графика си за напредък, ще знаете, че няма да постигнете целта си навреме. Освен може да ви служи като маркер, който ще ви ориентира какво възпрепятства напредъка ви и ще ви помогне да направите нужните корекции.

3.Целите ви карат да се чувствате добре

Напредъкът, който усещате, докато си поставяте и постигате цели, може да стане супер мотивиращ и супер пристрастяващ (в добрия смисъл)! Освобождаването на допамин, което получаваме от постигането на нашите цели, е като малка награда за мозъчните ни клетки и ни мотивира да се опитаме да постигнем следващата цел!

Наличието на някои ясно дефинирани цели ще ви помогне да се почувствате по-щастливи, особено когато се придържате към тези цели, работите активно за постигането им и в крайна сметка постигате, а и надминавате първоначалните си очаквания.

Освен това нашите цели ни дават крайна точка, към която да се стремим. Вместо да напредвате заради самия прогрес, вие всъщност можете да видите накъде сте се запътили! Това е много по-възнаграждаващо и вълнуващо.

Ако не знаете къде отивате, рискувате пътуването да стане досадно. Не е много забавно да се скитате наоколо безцелно. Целите ни карат да се чувстваме добре, защото ни дават посока и мотивация да вървим напред.

 

Как да си поставяме цели (Основните принципи)

Най-добрият начин да гарантирате изпълнението на целите си е да ги поставите по правилния начин.

 

1.Разработете и запишете своите основни ценности

Личните ви ценности или разбирането на това, което наистина цените, е важно звено в процеса на поставянето на целите ви. Това, което цените най-много е това, което структурира вашите навици, намерения, мечти и цели.

Когато не сте в съответствие с основните си ценности, има вероятност да не сте мотивирани да действате в посока осъществяване на вашите цели.

А това означава, че сте по-фокусирани върху неща, които не са толкова важни за вас. Има много примери за основни ценности. Някои от тях са:

 • Компетентност
 • Решителност
 • Лидерство
 • Любов
 • Смелост

Има два подхода: или да си дадете ясна сметка какви са целите ви и да намерите основните ценности според тях, или да откриете основните си ценности и да си поставите цели около тях.

2.Използвайте разумни цели

Всяка цел, която дефинирате, трябва да бъде разумна. Това означава, че целите ви отговарят на някои критерии. Те са:

 • Специфични
 • Измерими
 • Достижими
 • Уместни
 • Осъществими във времето

В обобщение, вашите конкретни цели трябва да бъдат много добре дефинирани. Те не трябва да са общи и всеки детайл трябва да бъде изяснен.

Ако искате да започнете да бягате, колко често искате да го правите? Колко време ще бъде всяка сесия? Колко дълго ще продължи този навик?

Трябва да има връзка между вашите цели и намерения, за да можете да постигнете резултатите, към които се стремите. Най-важното е да бъдете реалисти!

 

3.Съгласувайте целите си

Някои проучвания посочват, че хората са склонни да постигат намеренията си, когато те са обвързани с основната цел на живота им. Целта на живота ви е нещото, което ви мотивира да ставате от леглото всяка сутрин и ви дава смисъл да продължавате пътя си. Ако все още не сте определили целта на живота си, тогава вашият първи приоритет е да я откриете.

Когато откриете целта си, съгласувайте намеренията и мечтите си с нея. Вашите лични, професионални, финансови и семейни цели трябва да произтичат от вашата основна житейска цел. Този процес напомня строежа на къща. Всички тухла са поставени на мястото си една до друга, за да разкрият красотата на архитектурния шедьовър.

 

4.Подредете целите си по приоритет

Колкото повече цели си поставяте, толкова повече възможности за отклоняване от пътя имате. Колкото и да са важни всичките ви цели, все пак някои от тях имат приоритет. Важно е да имате фокус върху целите, които си поставяте и върху които искате да работите.

Един от начините да се съсредоточите върху важните за вас цели е да направите два списъка. Единият списък трябва да съдържа петте най-важни цели за вас в този момент. Вторият списък включва всякакви други цели, които може да имате или да ви хрумнат. Списъкът с пет или по-малко цели е вашият “задължителен” списък, докато другият е списъкът – „избягвайте свободно“.

5.Разбийте целта си на етапи

Постигането на вашата цел ще бъде значително по-лесно, ако се научите да се фокусирате върху по-малки части от целта, а не върху самата цел. Това означава, че можете да разделите целите си на по-малки единици, които можете да изпълните в краткосрочен план.

Например, ако имате цел да публикувате книга за една година, можете да разделите целта си на етапи, за да я направите постижима. Това включва дейности като създаване и проучване на вашата идея за книга, създаване на чернови, проучване на съдържанието, писане на ръкописа, намиране на редактор и коректор, графичен дизайн, публикуване и маркетинг и т.н. Всеки етап трябва да има времева рамка, в която трябва да бъде завършен.

6.Мислете за хората около вас

Докато работите върху поставянето на цели, имайте предвид близките си. Може да имате партньор, деца или служители, които зависят от вас и трябва да ги имате предвид паралелно с целите, които си поставяте. Например, ако си поставите за цел да пътувате до 10 различни държави през следващите две години, как това ще се отрази на вашите деца? Трябва да проявите отговорност както към себе си, така и към близките си хора, на които държите.

7.Предприемете действия

Поставянето на цели е първата стъпка, но за да успеете, трябва действате. Ако си поставяте цели, но никога не ги изпълнявате, те се превръщат в мечти. Създайте план за действие, който описва стъпките, които трябва да предприемете всеки ден или седмица, за да постигнете големите и малките си цели.

Най-важното е, че планът за действие ви позволява да разделите целите си на по-малки части. Често хората се чувстват съкрушени, когато гледат към голяма цел. Освен това хората са по-мотивирани, ако това е по-малка задача.

 

Заключение

Поставянето на цели има потенциала да ни отведе до невероятни места в живота, защото всички имаме талант и амбиции, за които понякога не подозираме. За да осъществите най-големите си мечти, трябва да сте готови да седнете и да създадете уникалния дизайн на живота си, който е съставен от всички цели, които можете да постигнете!