Каквото и да правим, както и да го правим, съществуваме в свят, в който общуването е мерна единица и задава параметри и посока на живота ни. Добрите отношения между хората се изграждат на база добро общуване.

В какво всъщност се изразява комуникацията в най-опростения си вид? Отговорът е – в слушане и говорене, в говорене и сушане. В идеалния случай това е взаимен двупосочен процес, при който и двете страни са достигнали ниво на интелигентно емоционално общуване.

При този тип комуникация съществува равенство, което се изразява във взаимна толерантност и разбирателство между общуващите. Те са развили и прилагат успешно едновременно няколко умения:
– да се изслушва
– да се концентрира вниманието върху темата
– да се дава обратна връзка в разговора
– да се спазва добрия тон
– да се изразява лично мнение
– да се приема и гледната точка на събеседника

Фокусът върху тези няколко аспекта е много важна опорна точка, която води до пълноценен контакт. В резултат на това се създава усещане за приемане и разбиране не само по отношение на зададената тема на разговор, но също така се асимилира и чувство за приетост и ангажираност спрямо личността. Това е контакта, в който и двете страни изпитват удовлетворение. Принципите са елементарни и са еднакво приложими във всяка сфера.

Те имат своя положителен резултат, както в общуването между двойките партньори, така и в комуникацията с бизнес контрагенти. И тъй като общуването е най-изявената човешка характеристика, е хубаво този възпитателен модел да бъде прилаган още от най-ранна детска възраст. Защото добрата основа ще създаде правилен подход в поведението на подрастващите, които с времето ще изградят не само добри отношения с външния свят, но ще бъдат и добър пример за хора с правилна мярка и вътрешен устой.

С Благодарност, Краси

Споделете статията за да достигне до повече хора, които имат нужда точно от това в този момент.Има моменти, в които една дума или изречение променя живота ти.